Chọn ngôn ngữ
Webshop Đông Nam Á
Chọn trang web khác
Trang web hiện tại:
Webshop Đông Nam Á
Trang web / Quốc gia
Ngôn ngữ
Truyền thông mạng xã hội
Trang web / Quốc gia
Ngôn ngữ
Truyền thông mạng xã hội

Thông tin công ty và Pháp lý

Chúng tôi đã kiểm tra kỹ trang web của công ty chúng tôi và luôn nỗ lực để đảm bảo rằng trang web luôn được cập nhật và thông tin mới được bổ sung liên tục. Tuy nhiên, chúng tôi không thể chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với các sai sót, thiếu sót hoặc thiếu tính thời sự.

Người đăng tải:
BayWa r.e. AG
Arabellastraße 4
81925 Munich
Điện thoại: +49 89 383932 0
Fax: +49 89 383932 32
Email: info(at)baywa-re.com

Văn phòng đăng ký:
Munich, Đức
Munich Registry Court, HRB 264823
Ust-IDNr.: DE266587063

Ban Giám đốc:
Matthias Taft (Chairman), Dr. Daniel Gäfke, Dr. Mihaela Seidl 

Chủ tịch Hội đồng Giám sát:
Marcus Pöllinger

Kỹ thuật viên mang tấm pin mặt trời: /vi/dich-vu/chuyen-mon-cua-chung-toi © Christian Frumolt
Người lao động: /vi/dich-vu/chuyen-mon-cua-chung-toi © Christian Henriquez
Kho: /vi/dich-vu/chuyen-mon-cua-chung-toi © Christian Frumolt
kỹ thuật viên: /vi/hoi-thao-va-hoi-thao-tren-web © Meraner/Hauser
Đồng nghiệp tại nơi làm việc: /vi/gioi-thieu-ve-chung-toi/doi-tac-ve-dien-nang-luong-mat-troi-cua-ban © Jonas Nefzger
Người lao động: /vi/gioi-thieu-ve-chung-toi/doi-tac-ve-dien-nang-luong-mat-troi-cua-ban © Christian Henriquez
Ngọn hải đăng: /vi/gioi-thieu-ve-chung-toi/doi-tac-ve-dien-nang-luong-mat-troi-cua-ban © Gettyimages / shaunl
Thực vật: /vi/gioi-thieu-ve-chung-toi/doi-tac-ve-dien-nang-luong-mat-troi-cua-ban © Gettyimages
Đồng nghiệp: /vi/gioi-thieu-ve-chung-toi/translate-to-vi-careers © Jonas Nefzger
Kỹ thuật viên: /vi/gioi-thieu-ve-chung-toi/translate-to-vi-careers © Christian Frumolt
 

Trở lại đầu trang