Chọn ngôn ngữ
Webshop Đông Nam Á
Chọn trang web khác
Trang web hiện tại:
Webshop Đông Nam Á
Trang web / Quốc gia
Ngôn ngữ
Truyền thông mạng xã hội
Trang web / Quốc gia
Ngôn ngữ
Truyền thông mạng xã hội

Đào tạo chuyên môn để giúp khách hàng luôn đi đầu về công nghệ

Đảm bảo khách hàng bắt kịp tốc độ với công nghệ mới nhất về điện năng lượng mặt trời để không bị bỏ lại phía sau

Lĩnh vực quang điện rất năng động. Sự thay đổi và phát triển nhanh chóng tiếp tục ảnh hưởng đến sự đa dạng của sản phẩm và các điều kiện luật định – hai yếu tố chính hình thành ngành điện năng lượng mặt trời hiện nay. 

Trình độ chuyên môn kỹ thuật và kiến thức về ngành của chúng tôi luôn ở mức cao nhất. Chúng tôi luôn quan tâm đến khách hàng và thông qua các buổi hội nghị chuyên đề, hội thảo và ngày đào tạo tận tâm, chúng tôi sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp và đưa ra những tư vấn khả thi nhất cho khách hàng. 

Tận dụng tối đa chuyên môn của chúng tôi và cập nhật kiến thức của bạn về công nghệ quang điện. Tham gia các hoạt động khi chúng tôi thu thập ý kiến từ một số đơn vị hàng đầu và những nhà lãnh đạo có tư tưởng rất riêng của chúng tôi tại thị trường APAC – hãy xem nội dung bên dưới và đăng ký ngay hôm nay:

Hiện tại, không có hội thảo hoặc hội thảo trực tuyến được tổ chức.

Trở lại đầu trang
Liên hệ