เลือกภาษา
เว็บช็อป ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เลือกเว็บไซต์อื่น
เว็บไซต์ปัจจุบัน:
เว็บช็อป ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เว็บไซต์ / ประเทศ
ภาษา
โซเชียลมีเดีย
เว็บไซต์องค์กร
เว็บไซต์ / ประเทศ
ภาษา
โซเชียลมีเดีย
เว็บช็อป ออสเตรีย
ประเทศบอลติก เว็บช็อป
เว็บช็อป สาธารณรัฐเช็ก
เว็บช็อป ฝรั่งเศส
เว็บช็อป เยอรมนี
เว็บช็อป อิตาลี
เว็บช็อปสแกนดิเนเวีย
เว็บช็อป สเปน
สหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์
เว็บไซต์ / ประเทศ
ภาษา
โซเชียลมีเดีย
เว็บช็อปบราซิล
เว็บช็อป แคนาดา
เว็บช็อป โคลัมเบีย
เว็บช็อป เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา
เว็บช็อป สหรัฐอเมริกา
เว็บไซต์ / ประเทศ
ภาษา
โซเชียลมีเดีย
ทวีปออสเตรเลีย
ทวีปออสเตรเลีย

การคุ้มครองข้อมูล

หมายเหตุ: ข้อมูลส่วนนี้เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลของ BayWa r.e. AG ผู้เผยแพร่และผู้ให้บริการเว็บไซต์นี้ หากคุณสนใจศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลของบริษัทย่อยของ BayWa r.e. โปรดเลือกเมนูเลื่อนลงดังต่อไปนี้

จัดพิมพ์เมื่อ: สิงหาคม 2023

  1.   ใครรับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูลและคุณสามารถติดต่อใครได้บ้าง    
  2.   มีการประมวลผลข้อมูลประเภทใดและแหล่งข้อมูลมาจากที่ใด    
  3.   จะมีการประมวลผลข้อมูลเพื่อจุดประสงค์ใดและใช้หลักการทางกฎหมายใด    
  4.   การประมวลผลข้อมูลเพื่อการโฆษณา    
  5.   การประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือทางการเงิน    
  6.    ใครจะได้รับข้อมูลของฉัน    
  7.   จะมีการเก็บรักษาข้อมูลของฉันไว้นานเท่าใด    
  8.   การประมวลผลข้อมูลของผู้สมัครงาน
  9.   การติดต่อสื่อสารผ่านทางอีเมล
10.   มีการเก็บรวบรวมข้อมูลประเภทใดเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ 
11.   การวินิจฉัย การแก้ไข และการปรับปรุงด้วย Sentry 
12.   มีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศอื่นหรือไม่    
13.   ฉันมีสิทธิ์รับการคุ้มครองข้อมูลด้านใดบ้าง    
14.   ฉันจำเป็นต้องให้ข้อมูลหรือไม่

เราให้ความสำคัญอันดับหนึ่งกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ดังนั้น พวกเราที่ BayWa r.e. AG และบริษัทย่อยของ BayWa r.e. AG (ซึ่งต่อไปในเอกสารฉบับนี้ให้เรียกรวมกันว่า "BayWa r.e.") จึงประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (ซึ่งต่อไปในเอกสารฉบับนี้จะเรียกว่า "ข้อมูล") ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเท่านั้น ในคำแถลงเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลนี้ เป้าหมายของเราคือการแจ้งรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับวิธีที่บริษัทของเราประมวลผลข้อมูลของคุณ รวมถึงการเรียกร้องและสิทธิ์เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลที่คุณมีตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลทั่วไปของยุโรป (EU GDPR) ให้คุณทราบ 

1. ใครรับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูลและคุณสามารถติดต่อใครได้บ้าง

ฝ่ายที่รับผิดชอบได้แก่ BayWa r.e. AG, Arabellastr. 4, 81925 Munich อีเมล: info(at)baywa-re.com หมายเลขโทรศัพท์: +49 89 383932 0.
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลที่ BayWa r.e. ติดต่อ AG ได้ตามที่อยู่ที่ระบุหรือผ่านทางอีเมลที่: data-protection-officer(at)baywa-re.com

2. มีการประมวลผลข้อมูลประเภทใดและแหล่งข้อมูลมาจากที่ใด

เราประมวลผลข้อมูลที่เราได้รับจากคุณระหว่างสร้างและรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับคุณ นอกจากนี้ เรายังประมวลผลข้อมูลที่เราได้รับจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ สมาคมคุ้มครองเจ้าหนี้ แหล่งข้อมูลที่ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้ (เช่น ทะเบียนธุรกิจ ทะเบียนสมาคม ทะเบียนที่ดิน สื่อ) และบริษัทอื่นๆ ที่เรามีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในระยะยาวด้วยอย่างถูกกฎหมาย

ขอบเขตของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวรวมถึง:

ข้อมูลหลัก/ข้อมูลติดต่อของคุณ เช่น:

 • สำหรับลูกค้าบุคคล: ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ ข้อมูลติดต่อ (เช่น ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร) วันเดือนปีเกิด วันที่จากเอกสารยืนยันตัวตนที่ส่ง (สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน) รายละเอียดเกี่ยวกับธนาคาร
 • ในฐานะลูกค้าหรือซัพพลายเออร์ที่เป็นบริษัท: ชื่อของตัวแทนด้านกฎหมาย บริษัท เลขที่ทะเบียนพาณิชย์ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เลขที่บริษัท ที่อยู่ ข้อมูลติดต่อของผู้ติดต่อ (ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร) รายละเอียดเกี่ยวกับธนาคาร

นอกจากนี้ เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ด้วย:

 • ข้อมูลเกี่ยวกับประเภทและเนื้อหาของความสัมพันธ์ทางธุรกิจของเรา เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญา คำสั่งซื้อขาย ยอดขายและข้อมูลในใบเสร็จ ประวัติลูกค้าและซัพพลายเออร์ เอกสารเกี่ยวกับการให้คำปรึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับยานพาหนะ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของคุณ (เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือทางการเงิน)
 • ข้อมูลโฆษณาและยอดขาย
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการบันทึก (เช่น เกณฑ์วิธีด้านการให้คำปรึกษา) ข้อมูลเกี่ยวกับรูปภาพ
 • ข้อมูลจากธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของคุณที่ทำกับ BayWa r.e. (เช่น ที่อยู่ IP ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ) 
 • ข้อมูลอื่นๆ ที่เราได้รับจากคุณระหว่างที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น ระหว่างการประชุมกับลูกค้า)
 • ข้อมูลที่เราจัดทำขึ้นจากข้อมูลหลัก/ข้อมูลติดต่อและข้อมูลอื่นๆ เช่น จากการวิเคราะห์ความต้องการและศักยภาพของลูกค้า
 • การบันทึกประกาศความยินยอมของคุณในการรับเอกสารต่างๆ เช่น จดหมายข่าว
 • ข้อมูลรูปภาพจากระบบเฝ้าติดตามผ่านทางวิดีโอ
 • ภาพถ่ายที่งานสาธารณะต่างๆ

3. จะมีการประมวลผลข้อมูลเพื่อจุดประสงค์ใดและใช้หลักการทางกฎหมายใด

เราประมวลผลข้อมูลของคุณตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (GDPR) และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลของสหพันธรัฐ (BDSG) ประจำปี 2018 ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน:  

เพื่อปฏิบัติตามภาระหน้าที่ (ก่อนทำสัญญา) ตามสัญญา (ข้อ 6 วรรค 1 b GDPR): 
มีการประมวลผลข้อมูลของคุณเพื่อจำหน่ายและจัดจำหน่ายสินค้าและบริการของเรา รวมถึงเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างและโลจิสติกส์ ตลอดจนเพื่อการบริหารจัดการและวิเคราะห์ซัพพลายเออร์และลูกค้าด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีการประมวลผลข้อมูลขณะเริ่มดำเนินและรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับคุณและดำเนินการตามสัญญากับคุณ เช่น ในกรณีดังต่อไปนี้:

 • การเปิดและบริหารจัดการบัญชีของลูกค้าหรือซัพพลายเออร์
 • การจัดส่งสินค้าและบริการที่สั่งซื้อ
 • การจัดการบัตรของลูกค้า
 • การเข้าร่วมกิจกรรมชิงโชค  
 • การส่งข้อมูล เช่น คำขอแคตตาล็อก

เพื่อปฏิบัติภาระหน้าที่ตามกฎหมาย (ข้อ 6 วรรค 1 c GDPR):
จะต้องมีการประมวลผลข้อมูลของคุณเพื่อปฏิบัติภาระหน้าที่ตามกฎหมายต่างๆ เช่น ตามที่ประมวลกฎหมายพาณิชย์หรือประมวลกฎหมายด้านภาษีอากรแห่งประเทศเยอรมนี ข้อบังคับเกี่ยวกับการฟอกเงินและเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใดๆ โดยเฉพาะ เช่น คำสั่งเกี่ยวกับสารอันตราย กำหนด

เพื่อรักษาประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย (ข้อ 6 วรรค 1 f GDPR):
อาจมีการประมวลผลข้อมูลนอกเหนือจากขอบเขตที่แท้จริงที่จำเป็นเพื่อดำเนินการตามสัญญาเพื่อรักษาประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเราหรือของบุคคลภายนอก โดยมุ่งคำนึงถึงการรักษาผลประโยชน์ให้สมดุล การประมวลผลข้อมูลเพื่อรักษาประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายอาจรวมถึงในกรณีดังต่อไปนี้:

 • การขอคำปรึกษาและการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือและสมาคมคุ้มครองเจ้าหนี้ เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือทางการเงินและรักษาฐานข้อมูลเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือทางการเงินทั่วกลุ่ม เพื่อระบุความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ของลูกค้าร่วม 
 • การโฆษณาหรือการตลาด 
 • มาตรการบริหารจัดการธุรกิจและการพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
 • การรักษาฐานข้อมูลลูกค้าทั่วกลุ่มบริษัทเพื่อยกระดับบริการลูกค้า
 • มาตรการเพื่อป้องกันมิให้สถานประกอบการของ BayWa r.e. ต้องผิดสัญญาหรือกระทำผิดกฎหมาย เช่น การควบคุมสิทธิ์เข้าถึง การใช้วิดีโอเฝ้าระวัง 
 • ในด้านกระบวนพิจารณาตามกฎหมาย

หากเราได้รับคำยินยอมจากคุณ (ข้อ 6 วรรค 1 a GDPR):
หากคุณยินยอมให้เราประมวลผลข้อมูลของคุณ ก็จะมีการประมวลผลข้อมูลของคุณตามจุดประสงค์และภายในขอบเขตที่ได้ตกลงไว้ในประกาศความยินยอม สามารถเพิกถอนคำยินยอมที่คุณให้ เช่น เพื่อรับจดหมายข่าวของเรา ได้ทุกเมื่อ โดยจะมีผลในอนาคต หากคุณประสงค์ที่จะเพิกถอนคำยินยอม โปรดติดต่อบุคคลที่มีรายชื่อตามข้อที่ 1  

4. การประมวลผลข้อมูลเพื่อการโฆษณา

นอกจากนี้ เรายังใช้ข้อมูลของคุณเพื่อติดต่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับคำสั่งซื้อขาย ผลิตภัณฑ์หรือแคมเปญการทำการตลาดบางอย่าง รวมถึงเพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณอาจจะสนใจ 
คุณสามารถคัดค้านการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อการโฆษณาได้ทุกเมื่อ ไม่ว่าจะสำหรับทุกมาตรการหรือสำหรับบางมาตรการเท่านั้น BayWa r.e. ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากการคัดค้านการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว หากคุณประสงค์ที่จะเพิกถอนคำยินยอม โปรดติดต่อบุคคลที่มีรายชื่อตามข้อที่ 1

การแนะนำผลิตภัณฑ์ผ่านทางอีเมล
ข้อกำหนดตามกฎหมายของมาตรา 7 วรรค  3 ของกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมกำหนดให้ BayWa r.e. มีสิทธิ์ที่จะใช้ที่อยู่อีเมลที่คุณให้เราระหว่างการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ เพื่อโฆษณาสินค้าหรือบริการที่คล้ายคลึงกันโดยตรง คุณจะได้รับการแนะนำผลิตภัณฑ์เหล่านี้จากเรา ไม่ว่าจะสมัครรับจดหมายข่าวหรือไม่ก็ตาม

หากไม่ประสงค์ที่จะรับการแนะนำผลิตภัณฑ์จากเราผ่านทางอีเมลอีกต่อไป คุณสามารถคัดค้านการใช้ที่อยู่อีเมลของคุณเพื่อจุดประสงค์นี้ได้เสมอ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายในการส่งข้อมูลตามอัตรามาตรฐาน หากคุณประสงค์ที่จะเพิกถอนคำยินยอม โปรดติดต่อบุคคลที่มีรายชื่อตามข้อที่ 1  แน่นอนว่าอีเมลทุกฉบับจะมีลิงก์ยกเลิกการสมัครรับอีเมล

จดหมายข่าว
เราใช้กระบวนการที่เรียกกันว่า กระบวนการเลือกรับสองครั้งในการส่งจดหมายข่าว ซึ่งหมายความว่าเราจะส่งจดหมายข่าวผ่านทางอีเมลเฉพาะในกรณีที่คุณได้ยืนยันอย่างชัดแจ้งกับเราล่วงหน้าแล้วว่ายินยอมให้เราส่งบริการจดหมายข่าว จากนั้น เราก็จะส่งอีเมลแจ้งเตือนและขอให้คุณยืนยันอีกครั้งว่าต้องการรับจดหมายข่าวหรือไม่ ด้วยการคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านในอีเมล 

หากคุณตัดสินใจที่จะไม่รับจดหมายข่าวจากเราอีกต่อไป คุณก็สามารถคัดค้านได้ทุกเมื่อ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายในการส่งข้อมูลตามอัตรามาตรฐาน การทำหนังสือบอกกล่าวฝ่ายที่มีรายชื่อตามข้อที่ 1 ก็เพียงพอแล้วในกรณีนี้ แน่นอนว่าจดหมายข่าวแต่ละฉบับจะมีลิงก์ยกเลิกการสมัครรับจดหมายข่าวด้วย

5. การประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือทางการเงิน

การถ่ายโอนข้อมูลไปยัง SCHUFA
BayWa r.e. จะถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมและเกี่ยวกับการยื่นคำขอ การดำเนินและการยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือการฉ้อโกง ภายในขอบเขตของความสัมพันธ์ตามสัญญาที่เรามีกับคุณไปให้ SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden หลักการทางกฎหมายในการถ่ายโอนข้อมูลเหล่านี้เป็นไปตามข้อ 6(1)(b) และ 6(1)(f) ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (GDPR) จะมีการถ่ายโอนข้อมูลตามข้อที่ 6 วรรค 1 f GDPR เฉพาะในกรณีที่ต้องรักษาประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของ BayWa r.e. หรือบุคคลภายนอก และในกรณีที่ไม่มีความสำคัญมากกว่าสิทธิประโยชน์หรือสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ที่จะต้องมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ ยังมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ SCHUFA เพื่อให้บรรลุภาระหน้าที่ตามกฎหมายในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือทางการเงินของลูกค้า (มาตรา 505a และ 506 ของประมวลกฎหมายแพ่งของประเทศเยอรมนี) SCHUFA จะประมวลผลข้อมูลที่ได้รับ ซึ่งจะนำมาใช้เพื่อสร้างโปรไฟล์ (คิดคะแนน) เพื่อส่งข้อมูลที่ใช้เพื่อประเมินความน่าเชื่อถือทางการเงินของบุคคล ฯลฯ ให้แก่คู่สัญญาในเขตเศรษฐกิจยุโรป ประเทศสวิตเซอร์แลนด์และประเทศที่สามอื่นๆ ตามที่จำเป็น (แต่ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการยุโรปจะต้องตัดสินใจเรื่องความเพียงพอเช่นกัน) อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการของ SCHUFA ได้ในเอกสารข้อมูลของ SCHUFA ตามข้อที่ 14 ของ GDPR หรืออ่านออนไลน์ได้ที่ www.schufa.de/datenschutz

การถ่ายโอนข้อมูลไปให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถืออื่นๆ
BayWa r.e. ยังขอข้อมูลเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือดังต่อไปนี้ ในกรณีที่มีประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย: Bisnode Deutschland GmbH, Robert-Bosch-Straße 11, 64293 Darmstadt, Coface Central Europe Holding AG, Stubenring 24, A-1010 Vienna, CRIF Bürgel GmbH, Radlkoferstraße 2, 81373 Munich, Creditreform, Machtlfinger Straße 13, 81302 München, EOS Deutschland GmbH, Gottlieb-Daimler-Ring 7-9, 74906 Bad Rappenau 
 
การรักษาฐานข้อมูลเกี่ยวกับอันดับความน่าเชื่อถือทั่วกลุ่มบริษัท
หากเราได้รับข้อมูลเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือทางการเงินของคุณภายในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต (เช่น จากหน่วยงานจัดอันดับความน่าเชื่อถือ) เราจะจัดเก็บไว้ในระบบที่กลุ่มบริษัทที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความน่าเชื่อถือของ BayWa สามารถเข้าถึงได้ เป้าหมายคือการอำนวยความสะดวกให้แก่การประมวลผลธุรกรรมสำหรับลูกค้าร่วม และระบุความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ โดยเข้าถึงฐานข้อมูลเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือทางการเงินได้เฉพาะในกรณีที่บริษัทในกลุ่มดังกล่าวมีประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น

6. ใครจะได้รับข้อมูลของฉัน

ถึงแม้ว่าเราจะใช้บริการของผู้ให้บริการเพื่อประมวลผลคำสั่งซื้อขาย แต่เราก็ยังคงต้องรับผิดชอบในการคุ้มครองข้อมูลของคุณ ผู้รับจ้างทุกคนมีหน้าที่ตามสัญญาที่จะจัดการกับข้อมูลของคุณอย่างเป็นความลับ และประมวลผลข้อมูลเฉพาะภายในขอบเขตที่จำเป็นแก่การส่งมอบบริการเท่านั้น ผู้รับจ้างที่เราว่าจ้าง จะได้รับข้อมูลคุณเฉพาะในกรณีที่จำเป็นแก่การให้บริการของตนเองเท่านั้น ซึ่งรวมถึงผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เราจำเป็นต้องว่าจ้างเพื่อดำเนินการและรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเรา รวมถึงผู้เผยแพร่โฆษณาและที่อยู่สำหรับแคมเปญโฆษณาของเรา เป็นต้น

จะมีการประมวลผลข้อมูลของคุณในฐานข้อมูลลูกค้าของ BayWa AG และบริษัทย่อยของ BayWa AG รวมถึง BayWa r.e. ฐานข้อมูลลูกค้าเหล่านี้จะเป็นการสนับสนุนความพยายามในการยกระดับข้อมูลลูกค้าปัจจุบัน (ลบไฟล์ที่ซ้ำกัน ตัวชี้วัดว่าข้อมูลถูกย้าย/ไม่สามารถใช้ได้แล้ว การแก้ไขที่อยู่) และทำให้ข้อมูลสมบูรณ์ขึ้นจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ มีการเผยแพร่ข้อมูลนี้ให้แก่บริษัทใน BayWa Group ที่สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลลูกค้าของ BayWa (บริษัทที่มีสิทธิ์เข้าถึง) และสามารถใช้เพื่อจัดทำแคมเปญทำการตลาดทางตรงเฉพาะตัว (เช่น จดหมายข่าว) การทำการตลาดออนไลน์แบบตรงกลุ่มเป้าหมายและการออกแบบร้านค้าออนไลน์แบบเฉพาะตัว

ฐานข้อมูลของลูกค้าทำให้บริษัทที่มีสิทธิ์เข้าถึงและให้บริการลูกค้าเดียวกันควรที่จะสามารถใช้ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าเหล่านี้ทั่วองค์กรต่างๆ แนวทางนี้มีเป้าหมายที่จะทำให้ลูกค้าได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเป็นปัจจุบันทุกครั้ง การประมวลผลสิทธิประโยชน์ของลูกค้าถือเป็นการจัดทำโปรไฟล์ตามข้อที่ 4 ของ GDPR แต่ไม่ได้มีการตัดสินใจโดยอัตโนมัติ มีการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าสำหรับบริษัทแต่ละแห่งแยกต่างหาก โดยที่ BayWa AG จะเป็นผู้ให้บริการสำหรับบริษัทที่มีสิทธิ์แต่ละแห่ง

สามารถดูภาพรวมของบริษัทใน BayWa AG Group ได้ที่ลิงก์ดังต่อไปนี้: https://www.baywa.com/en/group/at_a_glance/group_companies/

หากมีการจัดทำหรือจำหน่ายข้อเสนอผ่านพอร์ทัลผู้ผลิต ก็จะมีการประมวลผลข้อมูลที่คุณให้โดยตรงในพอร์ทัลผู้ผลิต 

หากบริษัทมีภาระหน้าที่ตามกฎหมายด้านกระบวนพิจารณาตามกฎหมาย หน่วยงานทางการและศาล รวมถึงผู้ตรวจสอบภายนอกก็อาจจะได้รับข้อมูลของคุณด้วย

นอกจากนี้ บริษัทประกันภัย ธนาคาร สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และผู้ให้บริการก็อาจจะได้รับข้อมูลของคุณเพื่อเข้าทำและปฏิบัติภาระหน้าที่ตามสัญญา และนักลงทุนด้วย หากมีการขายโครงการ

7. จะมีการเก็บรักษาข้อมูลของฉันไว้นานเท่าใด

เราประมวลผลข้อมูลของคุณจนกว่าความสัมพันธ์ทางธุรกิจจะยุติลง หรือการรับประกัน การรับรอง อายุความและระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลตามกฎหมายที่ใช้บังคับจะสิ้นสุดลง (เช่น จากประมวลกฎหมายพาณิชย์หรือประมวลกฎหมายภาษีอากรของประเทศเยอรมนี) หรือจนกว่าข้อพิพาทตามกฎหมายที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเป็นหลักฐานได้สิ้นสุดลง 

สำหรับการเฝ้าติดตามผ่านทางวิดีโอ โดยปกติแล้ว จะมีการลบข้อมูลรูปภาพเมื่อครบเจ็ดวัน

8. การประมวลผลข้อมูลของผู้สมัครงาน

หากเราส่งใบสมัครของคุณไปยังเว็บไซต์หางาน เราก็จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ในสถานที่ที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหายหรือถูกใช้ในทางที่ผิด บริษัทที่เกี่ยวข้องของ BayWa r.e. Group ที่คุณยื่นใบสมัครภายในระบบบริหารจัดการผู้สมัครงานรับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูลของคุณ

รายละเอียดติดต่อของบริษัทแห่งนี้มาจากประกาศหางานในเว็บไซต์หางานของ BayWa r.e.

8.1. มีการประมวลผลข้อมูลประเภทใดและข้อมูลนี้มาจากแหล่งข้อมูลใด

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในหมวดหมู่ดังต่อไปนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการสมัครงาน โดยเฉพาะ:

 • ข้อมูลหลัก (เช่น ชื่อ วันเดือนปีเกิด สัญชาติ ที่อยู่อาศัย)
 • เอกสาร (เช่น ประกาศนียบัตร หนังสือรับรอง ประวัติย่อ)
 • ประวัติการเข้ารับการฝึกอบรม (เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา (ระดับอุดมศึกษา) คุณวุฒิวิชาชีพ) 
 • ข้อมูลด้านการบัญชี (เช่น ข้อมูลธนาคารสำหรับการเบิกค่าสมัคร)
 • ข้อมูลด้านการสื่อสาร (เช่น อีเมล โทรศัพท์)
 • บันทึกข้อมูลที่มีขึ้นเมื่อใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในแต่ละกรณี ข้อมูลที่ถูกประมวลผลอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลในหมวดหมู่พิเศษตามข้อที่ 9 (1) ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลทั่วไปของสหภาพยุโรป (GDPR) เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ ความสัมพันธ์ทางศาสนาหรือการเป็นสมาชิกสหภาพ หากคุณให้เราระหว่างส่งใบสมัคร

8.2. จะมีการประมวลผลข้อมูลของฉันเพื่อจุดประสงค์ใดและใช้หลักการทางกฎหมายใด

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตาม GDPR กฎหมายคุ้มครองข้อมูลระดับประเทศและกฎหมายระดับประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

มีการประมวลผลข้อมูลเพื่อดำเนินขั้นตอนสมัครงาน เพื่อเริ่มและสร้างความสัมพันธ์ในการจ้างงานกับบริษัทของ BayWa r.e. Group ที่คุณสมัครงานเข้ามา

หลักการทางกฎหมายในการปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครงานระบุไว้ในข้อที่ 6 วรรค 1 ข้อ 1 b ของ GDPR ที่เกี่ยวกับข้อบังคับระดับประเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามมาตรการก่อนทำสัญญาเพื่อดำเนินความสัมพันธ์ในการจ้างงาน ในประเทศเยอรมนี นอกเหนือจากข้อที่ 6 วรรค 1 ข้อ 1 b ของ GDPR แล้ว ผู้บัญญัติกฎหมายยังได้จัดทำบทบัญญัติที่ § 26 BDSG - การประมวลผลข้อมูลเพื่อจุดประสงค์ในการว่าจ้างพนักงาน

ในกรณีที่มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในหมวดหมู่พิเศษ จะมีการประมวลผลตามข้อ 9 วรรค  2 b ของ GDPR หากงานที่คุณสมัครจำเป็นต้องมีการประมวลผลข้อมูลสุขภาพเพื่อประเมินความสามารถในการทำงานของคุณ ก็จะมีการประเมินตามข้อ 9 วรรค 2 h ของ GDPR ควบคู่กับข้อบังคับระดับประเทศที่เกี่ยวข้อง

8.3. ขั้นตอนการสมัครงานเป็นอย่างไร

คุณเข้าไปที่ BayWa r.e. ของเรา สมัครงานในตำแหน่งที่ลงประกาศด้วยการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบสมัครงานในตำแหน่งที่ลงประกาศ นอกเหนือจากการกรอกข้อมูลด้วยตนเองแล้ว คุณยังสามารถถ่ายโอนข้อมูลหลักบางอย่างจาก XING หรือโปรไฟล์ใน LinkedIn ของคุณ รวมถึงการใช้วิธี “สกัดข้อมูลจาก CV” ลงในแบบฟอร์มใบสมัครงาน

เราจะรายงานสถานะการประมวลผลใบสมัครงานของคุณให้คุณทราบผ่านทางอีเมล เราอาจสอบถามคุณว่าจะส่งเอกสารสมัครงานสำหรับงานอื่นๆ ที่ตรงกับโปรไฟล์ของคุณไปให้คุณได้หรือไม่ - อาจจากบริษัทอื่นๆ ในกลุ่ม BayWa r.e. ด้วย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการสมัครงาน กลุ่มบริษัท - ส่งต่อหรืออาจรวมไว้ในคลังผู้สมัครงาน

หากคุณสนใจที่จะร่วมงานกับเราที่เว็บไซต์หางานของ BayWa r.e.  เราก็อาจจะสอบถามว่าสามารถส่งเอกสารสมัครงานของคุณไปยังตำแหน่งงานว่างอื่นๆ ภายใน BayWa r.e.ได้หรือไม่ หากไม่มีตำแหน่งที่ตรงกับคุณสมบัติของคุณ หรือที่คุณต้องการระหว่างที่ยื่นใบสมัคร เราก็อาจจะใส่ชื่อคุณลงในคลังผู้สมัครงานหลังจากปรึกษากับคุณล่วงหน้าแล้วก็ได้

ไม่รับใบสมัครงานแบบกระดาษหรืออีเมลที่ส่งไปให้ BayWa r.e. ไม่มีการถ่ายโอนข้อมูลไปยังระบบบริหารจัดการผู้สมัครงาน ดังนั้น เราจะทำลายใบสมัครงานแบบกระดาษทันทีตามหลักการคุ้มครองข้อมูล และจะลบใบสมัครงานที่ส่งผ่านทางอีเมลทันทีด้วยเช่นกัน ข้อยกเว้นคือ หากเราได้รับใบสมัครงานแบบกระดาษหรือทางอีเมลในโอกาสพิเศษ (เช่น การรู้จักกันที่งานแสดงสินค้า) จะมีการนำเข้าข้อมูลของคุณไปยังระบบบริหารจัดการผู้สมัครงาน ขั้นตอนที่อธิบายข้างต้นยังใช้บังคับกับการสมัครงานประเภทนี้ด้วย

8.4. ใครจะได้รับข้อมูลของฉัน

บุคคลและคณะที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการสมัครงานข้างต้นภายในกลุ่มบริษัท BayWa r.e. ที่มีการส่งใบสมัครงานเข้ามาเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (เช่น ผู้บังคับบัญชา ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล ตัวแทนพนักงาน) หากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนสมัครงานของ BayWa r.e. อื่นอยู่ในกลุ่ม ก็อาจมีการถ่ายโอนข้อมูลของคุณไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องตามแต่ละกรณี

เราใช้ผู้ให้บริการเพื่อปฏิบัติภาระหน้าที่ตามสัญญาและตามกฎหมายของเรา เราได้จัดทำสัญญาตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลกำหนดกับผู้ให้บริการเหล่านี้ แต่ทั้งนี้ พวกเขาจะต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของเรา สำหรับการบริหารจัดการผู้สมัครงาน เราใช้โซลูชันซอฟต์แวร์จาก rexx systems GmbH, Süderstraße 75-79, 20097 Hamburg ที่ได้ผลสำหรับเรา ในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูล

8.5. มีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศที่สามหรือไม่

ระหว่างสมัครงานที่กลุ่มบริษัท BayWa r.e. ที่อยู่นอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) จะมีการถ่ายโอนข้อมูลตามข้อ 49 วรรค 1 b GDPR เว้นเสียแต่ว่าไม่มีการรับประกันเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลอื่นๆ ที่เหมาะสม

ศูนย์ข้อมูลของระบบแพลตฟอร์มผู้สมัครงาน rexx systems GmbH ที่เราใช้อยู่ที่ประเทศเยอรมนี

8.6. จะมีการบันทึกข้อมูลของฉันไว้นานเท่าใด

เราจำเป็นต้องเก็บบันทึกข้อมูลของคุณไว้เป็นระยะเวลา 6 เดือนเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดตามกฎหมายสำหรับการประมวลผลใบสมัครอย่างเหมาะสม และเพื่อให้สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับใบสมัครและ/หรือการปฏิเสธที่จะรับคุณเข้าทำงานได้
6 เดือนหลังจากขั้นตอนการสมัครงานเรียบร้อยแล้ว ซึ่งก็คือหลังจากคุณได้รับหนังสือตอบรับหรือปฏิเสธการสมัครงานจากเรา ก็จะมีการลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ มีการจัดทำข้อมูลของหน่วยงานที่ดูแลด้านใบสมัครงานแบบไม่เปิดเผยชื่อเพื่อจุดประสงค์ทางสถิติ

ทันทีที่คุณยินยอมที่จะเข้าคลังผู้สมัครงานของเรา ก็จะมีการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลของคุณเป็นระยะเวลา 12 เดือน หลังจากระยะเวลาดังกล่าวสิ้นสุดลง เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ทันที่ที่คุณได้รับการตอบรับเข้าทำงานจาก BayWa r.e. Group และคุณตกลงที่จะเข้าร่วมขั้นตอนการสมัครงานที่เกี่ยวข้อง ก็จะมีการถ่ายโอนข้อมูลของคุณไปให้บริษัทที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล 6 เดือนในตอนแรกที่กล่าวถึงหลังจากขั้นตอนการสมัครงานสิ้นสุดลงใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วย หากไม่มีการสรรหาพนักงานในขั้นตอนการสมัครงาน หรือหากคุณไม่ได้ยินยอมที่จะเข้าร่วมขั้นตอนการสมัครงาน ก็จะมีการถ่ายโอนข้อมูลของคุณกลับไปยังคลังผู้สมัครงาน ในทั้งสองกรณี ก็จะมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันที่มีการยอมรับเข้าคลังผู้สมัครงานในครั้งแรก และจากนั้นจะมีการลบข้อมูล

9. การติดต่อสื่อสารผ่านทางอีเมล

โปรดทราบว่าการส่งอีเมลที่ไม่ได้เข้ารหัสเป็นการส่งข้อมูลที่ไม่ปลอดภัย เนื่องจากบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตอาจจะทราบเนื้อหาในอีเมลและนำไปใช้ประโยชน์ในทางมิชอบได้ในบางกรณี ดังนั้น เราจึงขอให้คุณงดส่งข้อมูลที่ละเอียดอ่อนผ่านทางอีเมล หากต้องการติดต่อสื่อสารกับเรา ในฐานะผู้สมัครงาน โปรดใช้พอร์ทัลผู้สมัครงานของเรา เนื่องจากจะมีการส่งเอกสารสมัครงานของคุณในพอร์ทัลดังกล่าวอย่างปลอดภัย หากจำเป็นต้องส่งข้อมูลละเอียดอ่อนผ่านทางอีเมล โปรดใช้บริการเข้ารหัสเนื้อหา 

10. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลประเภทใดเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้

10.1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการใช้คุกกี้

BayWa r.e. ใช้คุกกี้และพิกเซลบนเว็บไซต์ (ซึ่งต่อไปในเอกสารฉบับนี้จะเรียกว่า “คุกกี้”)  คุกกี้เป็นไฟล์ข้อความหรือรูปภาพขนาดเล็กที่เบราว์เซอร์ของคุณจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณ (คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต สมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน) เพื่อบันทึกข้อมูลบางประเภท หากคุณเยี่่ยมชมเว็บไซต์โดยใช้อุปกรณ์นี้ เบราว์เซอร์ของคุณยอมรับคุกกี้และใช้เพื่อระบุอุปกรณ์ของคุณ

เราใช้คุกกี้เพื่อทำให้เว็บไซต์ใช้งานง่าย ดังนั้น จึงมีการจดจำคุกกี้บนอุปกรณ์ของคุณเท่านั้น จะมีการบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลหลังจากได้รับคำยินยอมอย่างชัดแจ้งแล้วเท่านั้น หรือในกรณีที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการใช้บริการที่คุณต้องการ 

อาจมีการบันทึกคุกกี้บางประเภทลงบนอุปกรณ์ของคุณ จนกว่าคุณจะลบทิ้ง คุกกี้เหล่านี้จะทำให้เราจดจำเบราว์เซอร์ของคุณได้ในครั้งหน้าที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ หากคุณไม่ต้องการ คุณก็สามารถตั้งค่าให้เบราว์เซอร์แจ้งให้คุณทราบว่ามีการตั้งค่าคุกกี้ และอนุญาตเฉพาะในบางกรณีเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การปิดใช้งานคุกกี้อาจทำให้ใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างจำกัด
สามารถอ่านคำอธิบายเกี่ยวกับขอบเขตและการทำงานของคุกกี้ที่ BayWa r.e. ใช้ในเว็บไซต์ด้านล่าง: 

ก. คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์
คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์จะบันทึกข้อมูลที่ป้อนแล้ว (เช่น ชื่อผู้ใช้ ภาษาหรือตำแหน่งที่ตั้งของคุณ) ทำให้ผู้ใช้สามารถใช้ฟังก์ชันเฉพาะตัวที่ดีกว่าเดิมได้ คุกกี้ประเภทนี้ยังทำให้สามารถทำงานที่ร้องขอได้ เช่น การเล่นวิดีโอ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลนิรนามและจะไม่มีการติดตามเว็บไซต์อื่นๆ ที่คุณเยี่ยมชม

ข. คุกกี้จดจำความต้องการของผู้เยี่ยมชม 
คุกกี้จดจำความต้องการของผู้เยี่ยมชมจะทำให้เว็บไซต์สามารถจดจำข้อมูลที่คุณเปลี่ยนแปลงการแสดงหรือรูปลักษณ์ของเว็บไซต์ อย่างเช่น ภาษาที่คุณต้องการหรือภูมิภาคที่คุณอยู่

ค. คุกกี้วิเคราะห์ข้อมูล
คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เราเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีใช้เว็บไซต์ของเรา จะบันทึกจำนวนผู้เยี่ยมชม รวมถึงแหล่งที่มาของการเยี่ยมชม เป็นต้น จากนั้น เราก็จะสามารถประเมินประสิทธิภาพของเว็บไซต์โดยใช้ข้อมูลนี้และเริ่มปรับปรุงได้ คุกกี้วิเคราะห์ข้อมูลจะทำให้เราทราบว่ามีการเยี่ยมชมเนื้อหาประเภทใดมากที่สุดและน้อยที่สุด ข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏหรือไม่ และวิธีที่ผู้ใช้ไปตามส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบไม่เปิดเผยชื่อ ดังนั้น จึงไม่สามารถระบุตัวตนผู้ใช้ได้ ที่ BayWa r.e. เราใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์ของเรา รวมถึงประสบการณ์ของผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอเท่านั้น หากคุณไม่ยินยอมให้บันทึกพฤติกรรมของคุณอย่างไม่เปิดเผยชื่อ คุณก็สามารถปิดการใช้งานคุกกี้ในเบราว์เซอร์ของคุณ

ง. คุกกี้การตลาด
มีการใช้คุกกี้การตลาดเพื่อแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องตามความสนใจของผู้ใช้ตามเป้าหมาย นอกจากนี้ ยังใช้เพื่อประเมินประสิทธิผลของบางแคมเปญ คุกกี้ประเภทเหล่านี้จะตรวจสอบข้อมูลว่ามีการเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือไม่ สามารถส่งต่อไปให้บุคคลภายนอกได้ คุกกี้ที่ช่วยปรับปรุงการจัดการกับกลุ่มเป้าหมายและการโฆษณามักจะเชื่อมโยงกับการใช้งานของหน้าของบุคคลภายนอก

10.2. คุกกี้โดยเฉพาะที่ใช้

มีคำอธิบายเกี่ยวกับคุกกี้โดยเฉพาะที่ใช้ในเว็บไซต์ของ BayWa r.e. ในแต่ละเว็บไซต์ สามารถดูลิงก์คำอธิบายที่มีชื่อว่า ‘การติดตามและยกเลิกการติดตามข้อมูลบนเว็บไซต์’ ได้ในส่วนท้ายของเว็บไซต์แต่ละแห่ง คุณจะเห็นลิงก์เพื่อปิดการใช้งานคุกกี้ด้วย

11. การวินิจฉัย การแก้ไข และการปรับปรุงด้วย Sentry 

11.1. ขอบเขตและวัตถุประสงค์ในการประมวลผล 

เราใช้บริการ Sentry (ซึ่งผู้ให้บริการ คือ ฟังก์ชันนัล ซอฟต์แวร์ อิงค์ 1501 ถนนมาริโปซา #408, ซานฟรานซิโก้ รัฐแคลิฟอร์เนีย 94107 ประเทศสหรัฐอเมริกา) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพทางเทคนิคของการบริการบนเว็บไซต์ โดยมอนิเตอร์ตรวจสอบเสถียรภาพของระบบ และระบุข้อผิดพลาดของโค้ด ทั้งนี้ ข้อมูลผู้ใช้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์และเวลาของข้อผิดพลาดจะได้รับการเก็บรวบรวมโดยไม่ระบุตัวตนผู้ใช้งาน และไม่เชื่อมโยงกับข้อมูลอื่น ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจะถูกลบไปเมื่อบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว 

11.2. ประเภทของข้อมูล 

ในกรณีที่มีการส่งข้อผิดพลาด ข้อมูลต่อไปนี้จะได้รับการส่งต่อและประมวลผล: 

 • ที่อยู่ IP (เฉพาะสำหรับการส่งทางเทคนิคของข้อผิดพลาดเท่านั้น)  
 • ประเภท / เวอร์ชันของเบราว์เซอร์  
 • ระบบปฏิบัติการ / เวอร์ชันระบบปฏิบัติการ  
 • บันทึกการเรียกใช้งาน (Stack trace) ของข้อผิดพลาด (จุดที่เกิดและวิธีการเกิดข้อผิดพลาด)  
 • ข้อความที่อาจเกิดขึ้นจากแบบฟอร์มติดต่อ (หากมีข้อผิดพลาดในแบบฟอร์มติดต่อ) 

ซอฟต์แวร์ทำงานบนเซิร์ฟเวอร์เฉพาะที่โฮสต์ในเยอรมนีเท่านั้น การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้จะเกิดขึ้นที่นั่นเท่านั้น จะไม่มีการส่งต่อข้อมูลให้กับบุคคลภายนอก เบย์วา อาร์.อี. ไม่ ไม่ได้ประเมินข้อมูลใด ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณา 

11.3. หลักทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

หลักทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล มาตรา 6 วรรค 1 ข้อ f ของ GDPR (ผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูล) เรามีผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายในการปรับปรุงประสิทธิภาพทางเทคนิคของบริการบนเว็บไซต์ของเราโดยการเฝ้าตรวจสอบเสถียรภาพของระบบและระบุข้อผิดพลาดของโค้ด 

11.4. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล 

ข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้จะถูกลบทันทีหลังจากการส่งข้อมูล เนื่องจากใช้เพียงเพื่อการส่งข้อมูลระหว่างเซิร์ฟเวอร์ และไคลเอ็นต์เท่านั้น: 

 • ที่อยู่ IP 

ข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้จะถูกเก็บไว้เพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวถึงข้างต้น 90 วัน และจากนั้นจะถูกลบถาวร: 

 • ประเภท / เวอร์ชันของเบราว์เซอร์  
 • ระบบปฏิบัติการ / เวอร์ชันระบบปฏิบัติการ  
 • บันทึกการเรียกใช้งาน (Stack trace) ของข้อผิดพลาด  
 • ข้อความจากแบบฟอร์มติดต่อ 

11.5. ตัวเลือกในการคัดค้าน 

เนื่องจากระบบไม่ได้มีการบันทึกที่อยู่ IP ของคุณไว้ ดังนั้น เราจึงไม่สามารถจัดส่งข้อมูลที่เก็บไว้ให้แก่คุณได้ โดยทั่วไปแล้ว เราจัดเก็บข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน สิทธิ์ในการเพิกถอนข้อมูลจะใช้ได้เฉพาะในกรณีที่เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของแบบฟอร์มติดต่อที่ไม่ถูกต้องเท่านั้น หากต้องการใช้สิทธิ์ในการคัดค้านของคุณ โปรดติดต่อ data-protection-officer(at)baywa-re.com 

12. มีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศอื่นหรือไม่
มีการถ่ายโอนข้อมูลไปยังประเทศอื่นในบางกรณี และขึ้นอยู่กับการตัดสินใจที่เหมาะสมของคณะกรรมาธิการยุโรปอ หรือตามข้อสัญญามาตรฐาน การรับประกันที่เหมาะสม หรือได้รับคำยินยอมโดยชัดแจ้งของคุณเท่านั้น

13. ฉันมีสิทธิ์รับการคุ้มครองข้อมูลด้านใดบ้าง
คุณมีสิทธิ์ในข้อมูล หรือสิทธิ์ในการแก้ไข ลบหรือจำกัดการประมวลผลข้อมูลของคุณที่ถูกจัดเก็บ รวมถึงสิทธิ์ในการคัดค้านการประมวลผลและถ่ายโอนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนร้องเรียนตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล 

สิทธิ์ในข้อมูล
คุณสามารถขอข้อมูลจากเราว่าเราประมวลผลข้อมูลของคุณหรือไม่และภายในขอบเขตใด

สิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูล
หากเราประมวลผลข้อมูลของคุณอย่างไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้อง คุณก็สามารถร้องขอให้เราแก้ไขหรือทำให้ข้อมูลสมบูรณ์ได้ทุกเมื่อ

สิทธิ์ในการลบข้อมูล
คุณสามารถขอให้เราลบข้อมูลของคุณได้หากเราประมวลผลข้อมูลของคุณอย่างผิดกฎหมาย หรือการประมวลผลข้อมูลแทรกแซงกับสิทธิประโยชน์ในการคุ้มครองอันชอบด้วยกฎหมายของคุณอย่างไม่สมส่วน โปรดทราบว่าอาจมีสาเหตุที่ทำให้ไม่สามารถลบข้อมูลได้ในทันที เช่น ในกรณีที่มีภาระหน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูลตามกฎหมาย
ไม่ว่าคุณจะใช้สิทธิ์ในการลบข้อมูลหรือไม่ก็ตาม เราก็จะลบข้อมูลของคุณทันทีและโดยสมบูรณ์ แต่ทั้งนี้ จะต้องไม่มีธุรกรรมตามกฎหมายหรือระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลตามกฎหมายที่ระบุไว้เป็นประการอื่น

สิทธิ์ในการจำกัดการประมวลผลข้อมูล
คุณสามารถขอให้เราจำกัดการประมวลผลข้อมูลของคุณได้ หาก:

 • คุณคัดค้านว่าข้อมูลไม่ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ทำให้เราสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้
 • การประมวลผลข้อมูลไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่คุณปฏิเสธสิทธิ์ที่จะลบข้อมูล และขอให้เราจำกัดการใช้ข้อมูลแทน
 • เราไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลตามจุดประสงค์ที่เจตนาอีกต่อไป แต่คุณยังคงต้องการข้อมูลเพื่อยืนยันหรือพิทักษ์สิทธิ์เรียกร้องตามกฎหมายหรือ
 • คุณได้คัดค้านการประมวลผลข้อมูล

สิทธิ์ในการโอนย้ายข้อมูล
คุณอาจขอให้เราส่งข้อมูลที่คุณให้เราในรูปแบบที่เป็นระบบ เป็นปัจจุบัน และอ่านโดยอุปกรณ์ได้ให้คุณ และอนุญาตให้คุณส่งต่อข้อมูลนี้ให้แก่บุคคลอื่น โดยที่เราไม่ขัดขวาง แต่ทั้งนี้

 • เราจะต้องประมวลผลข้อมูลนี้ตามคำยินยอมที่ไม่อาจเพิกถอนได้จากคุณ หรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่คุณกับเราจัดทำขึ้น และ
 • มีการประมวลผลข้อมูลโดยใช้วิธีอัตโนมัติ

หากเป็นไปได้ในทางเทคนิค คุณก็สามารถขอให้เราถ่ายโอนข้อมูลของคุณให้แก่บุคคลอื่นที่รับผิดชอบโดยตรง

สิทธิ์ในการคัดค้าน
หากเราประมวลผลข้อมูลของคุณด้วยเหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมาย คุณก็สามารถคัดค้านการประมวลผลข้อมูลนี้ได้ทุกเมื่อ ด้วยเหตุผลที่เกิดจากสถานการณ์ของคุณโดยเฉพาะ ซึ่งรวมถึงในกรณีที่มีการจัดทำโปรไฟล์ตามบทบัญญัติเหล่านี้ จากนั้น เราก็จะงดการประมวลผลข้อมูลของคุณเพิ่มเติม เว้นเสียแต่ว่าเรามีเหตุผลที่ดีในการประมวลผลข้อมูลที่สำคัญกว่าสิทธิประโยชน์ สิทธิ์และเสรีภาพของคุณ หรือการประมวลผลข้อมูลสามารถยืนยัน ใช้ หรือพิทักษ์ข้อเรียกร้องทางกฎหมายได้ คุณสามารถคัดค้านการประมวลผลข้อมูลของคุณเพื่อการโฆษณาทางตรงได้ทุกเมื่อ โดยไม่ต้องระบุเหตุผล

สิทธิ์ในการอุทธรณ์
หากคุณเชื่อมั่นว่าเรากำลังละเมิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลของเยอรมนีหรือยุโรประหว่างประมวลผลข้อมูลของคุณ โปรดติดต่อเราเพื่อสอบถามข้อมูล แน่นอนว่าคุณยังมีสิทธิ์ในการติดต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่รับผิดชอบต่อ BayWa r.e. ซึ่งได้แก่สำนักงานแห่งรัฐบาวาเรียว่าด้วยการกำกับดูแลการคุ้มครองข้อมูล

หากคุณประสงค์ที่จะยืนยันสิทธิ์ข้างต้นจากเรา โปรดติดต่อบุคคลที่มีรายชื่อตามข้อที่ 1 หากเรามีข้อสงสัย เราก็อาจจะขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อยืนยันตัวตนของคุณ

14. ฉันจำเป็นต้องให้ข้อมูลหรือไม่

การประมวลผลข้อมูลจำเป็นแก่การจัดทำหรือปฏิบัติภาระหน้าที่ตามสัญญาที่ทำไว้กับเรา หากคุณไม่ให้ข้อมูลนี้แก่เรา โดยปกติแล้ว เราก็จะปฏิเสธที่จะจัดทำสัญญาหรือคำสั่งซื้อขายหรือไม่สามารถดำเนินการตามสัญญาฉบับปัจจุบันได้อีกต่อไป ซึ่งจะต้องมีการบอกเลิกสัญญา อย่างไรก็ตาม คุณไม่จำเป็นต้องยินยอมให้มีการประมวลผลข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องหรือหรือการปฏิบัติตามสัญญาที่ไม่ได้กำหนดตามกฎหมาย

กลับไปด้านบนสุด